Funkaportalen

Stiftelsen Funka driver en webbportal för funktionsnedsatta i vid bemärkelse.

Funkaportalen, öppnas i nytt fönster

Vi har under årens lopp sett ett växande behov av en användarcentrerad och begriplig portal som är lättnavigerad, sökbar för dyslektiker, tekniskt tillgänglig för olika typer av hjälpmedel och strukturerad på ett sätt så att även personer med kognitionssvårigheter har en chans att hitta rätt. Genom att använda den allra senaste IT-tekniken kan vi samordna, uppdatera och presentera informationen i olika format på ett sätt det passar respektive besökare bäst.

Innehållet spänner över ett stort område; en redaktionell del där vi behandlar funktionsnedsattas rättigheter och möjligheter, jämförande studier mellan olika hjälpmedel, konsumentupplysning, tester, tillgänglighetsguider, kultur, relationer, idrott och ren nyhetsbevakning. Dessutom öppnar vi för de många skribenter som återfinns inom handikapprörelsen genom en interaktiv del med krönikor, diskussionsforum, bloggar och recensioner av exempelvis punktskriftsböcker.

Portalen drivs med intäkter från tjänsteförsäljning. Portalen är oberoende och öppen för olika åsikter.

Portalens syfte kan sammanfattas i följande punkter:

  • Göra det lättare att hitta resurser på internet som rör funktionsnedsatta.
  • Göra det lättare att hitta tjänster och produkter som fungerar bra för personer med funktionsnedsättning
  • Underlätta för personer med funktionsnedsättning att publicera sig på internet.
  • Bidra till att nyheter, information och debatt om sådana frågor som berör funktionsnedsatta når en större publik.

Vill du veta mer?

Kontakta Susanna Laurin:
susanna.laurin@stiftelsenfunka.se, 08-555 770 61