Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte är att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv, genom FunkaPortalen och olika projekt.

Stiftelsen leds av en styrelse och samverkar med andra parter. Stiftelsen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Stiftelsen är näringsdrivande och finansieras genom försäljning av tjänster, prenumerationer, annonser etc inom ramen för stiftelsens verksamhet, främst genom FunkaPortalen. Därutöver finansieras stiftelsen genom bidrag från bolag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som önskar bidra till att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv.

Stiftelsen är registrerad vid och står under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholms län.

Stiftelsen är momspliktig och innehar F-skatt.

Stiftelsens organisationsnummer är 802425-2366.