Våra projekt

Stiftelsen Funka genomför löpande olika projekt för att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv. Våra projekt sker i samarbete med offentliga, ideella och kommersiella aktörer.

Projekt som är öppna för partners:

Vårt kulturprojekt Vad är en konstupplevelse? syftar till att väcka nyfikenhet kring hur olika förutsättningar kan påverka konstupplevelsen. Hur upplever blinda att gå på en teaterföreställning eller hur upplever dyslektiker utställningstexter? Vi vill ta reda på det i praktiken. Vi har flera större kulturinstitutioner i Stockholmsområdet med oss men har ännu inte fått den finansiering vi sökt. Projektet söker en huvudfinansiär.

Vad är en konstupplevelse?

Projektet Relationer handlar bland annat om sex och samlevnad - ett viktigt ämne som det finns behov av att ge ett eget utrymme. Hur påverkas sexlivet av en ryggmärgsskada? Hur påverkar min medicin den sexuella förmågan? Dessa och många andra frågor hoppas vi kunna ge svar på via projektet. Vi har flera samarbetspartners med oss men har ännu inte fått den finansiering vi sökt. Projektet söker en huvudfinansiär.

Relationer

Om du är intresserad av att delta i våra projekt, kontakta vänligen Stiftelsens ordförande Susanna Laurin på 08-555 770 61 eller susanna.laurin@stiftelsenfunka.se

Funkaportalen

Stiftelsen Funka driver en webbportal för funktionsnedsatta i vid bemärkelse.