Involvera användarna - workshop

Den 27 januari anordnar Stiftelsen Funka tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer en online workshop om användarinvolvering. Workshopen är en del av forskningsprojektet Involvera användarna och nu vill vi involvera dig!

Välkommen på en interaktiv workshop där vi presenterar projektets resultat och diskuterar hur personer med funktionsnedsättning bättre ska kunna involveras i produktutveckling och forskning, tillsammans med intressenter från olika sektorer.
 
Vårt mål är att användare med funktionsnedsättning ska medverka vid utveckling av produkter och i forskning. Vi har samlat in synpunkter från personer med funktionsnedsättning och offentlig sektor - nu är det dags att diskutera.
 
Workshopen vänder sig till:

  • Personer med funktionsnedsättning och funktionshinderrörelsen
  • Offentlig sektor
  • Användartest-branschen
  • Akademin

Workshop om användarinvolvering:

När: 27 januari kl. 12.30-15.00
Var: Online via Zoom (länken skickas efter registrering)
Vad: Gemensam debatt på engelska, grupparbeten på svenska, norska, finska och engelska

Tillgänglighet

Workshopen kommer att skrivtolkas och tolkas till internationellt teckenspråk

Registrering: