Om Stiftelsen

Stiftelsen Funkas syfte är ökad egenmakt för personer med funktionsnedsättning. Vårt mål är att enskilda individer ska kunna fatta självständiga beslut över sitt eget liv.

Stiftelsen Funka är instiftad av Funka Nu AB. Därmed kan man säga att cirkeln är sluten. Historien om Funka började som ett ideellt projekt med syfte att sprida kunskap om allt som rör personer med funktionsnedsättning. Ett bolag utvecklades så småningom ur detta projekt och en ny marknad kunde skönjas – att sälja tjänster kring digital tillgänglighet, främst till offentlig sektor.

Nu kan bolaget Funka se tillbaka på många framgångsrika år och en stor kundkrets som även innefattar näringslivet. Genom stiftelsen fortsätter vi att bidra konkret och direkt till en bättre värld.