Stiftelsens syfte

Stiftelsen Funkas syfte är ökad egenmakt för personer med funktionsnedsättning. För att säkerställa att enskilda individer kan fatta självständiga beslut över sina egna liv driver vi olika projekt, bland annat FunkaPortalen.

Stiftelsen leds av en styrelse och samverkar med andra parter. Stiftelsen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Stiftelsen är näringsdrivande och finansieras genom försäljning av tjänster, prenumerationer, annonser etc inom ramen för stiftelsens verksamhet, främst genom FunkaPortalen. Därutöver finansieras stiftelsen genom bidrag från bolag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som delar stiftelsens värderingar och vill bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Stiftelsen är registrerad vid och står under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholms län.

Stiftelsen är momspliktig och innehar F-skatt.

Stiftelsens organisationsnummer är 802425-2366.