Att inkludera webbtillgänglighet i universitetsutbildning inom EU

Stiftelsen Funka via IAAP Nordic, Mitthögskolan, Mediahögskolan i Stuttgart (Tyskland), Genuas universitet (Italien) och Funka samarbetar i ett EU-finansierat projekt för att göra pilotkurser i webbtillgänglighet som kan anpassas till utbildningar inom till exempel IT, design, och kommunikation.

Med tydliga lagkrav på webbtillgänglighet kommer ökad efterfrågan på kompetens inom webbtillgänglighet för alla som på något sätt arbetar med digitala gränssnitt.

Samtidigt är det bara en handfull universitet och högskolor som har webbtillgänglighet som en del av undervisningen.

I projektet, som leds av Mittuniversitetet och finansieras av EU, tar vi fram och testar ett gediget grundmaterial för kurser i tillgänglighet, med både online-kurser, material för fallstudier, samt handledning och rekommendationer för hur universiteten kan ta fram och anpassa egna kurser.

Utbildningen i webbtillgänglighet är lika viktigt för alla som vill arbeta med webben: utvecklare, redaktörer, designers, UX-designers, upphandlare och projektledare bara för att nämna några.

Utbildningsmaterialet publiceras öppet för alla att ta del av.

Projektet presenteras mer utförligt på IAAP Nordics webbplats (på engelska), öppnas i nytt fönster