Nordisk kunskap om webbtillgänglighet

Stiftelsen Funka via IAAP Nordic, Lunds Tekniska Högskola, Laurea Universitetet (Finland) OsloMet (Norge) och Danmarks tekniska universitet och Funka samarbetar för att sprida kunskap och erfarenhet av undervisning i webbtillgänglighet.

Målet med projektet är att webbtillgänglighet ska bli en självklar del i universitetsutbildningar inom IT, design, kommunikation och andra relevanta områden.

Inom ramen för projektet, som finansieras av NordPlus, har vi byggt upp ett nätverk av universitet och andra utbildningsanordnare i Norden för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Projektet har även kartlagt vilka universitet och högskolor som arbetar med ämnet idag och baserat på dagens situation arbetat fram rekommendationer för framtida möjligheter att höja kvaliteten och tillgången på kurser med tillgänglighetsfokus.

Projektet presenteras mer utförligt på IAAP Nordics webbplats (på engelska), öppnas i nytt fönster