Vad är en konstupplevelse?

Hur upplever blinda konst, döva musik, rörelsehindrade dans eller dyslektiker utställningstexter? Hur kan vi använda berättelser från personer med funktionsnedsättning för att vidga allas konstupplevelser?

Kan tillgänglighet till kultur bidra till att personer utan funktionsnedsättning får ökad förståelse för landets ca 1,3 miljoner funktionsnedsatta?

Syfte 

Genom att låta personer med funktionsnedsättning själva recensera sina upplevelser ur sitt eget perspektiv hoppas vi kunna väcka nyfikenhet hos en bred allmänhet utan erfarenhet av funktionsnedsättning. På köpet når vi större publikgrupper inom gruppen funktionsnedsatta och hoppas därigenom locka fler till kulturen. Fokus ligger på scenkonst och publika utställningar.

Genomförande

  • En grupp blinda går på teater och opera och recenserar sina upplevelser.
  • En grupp döva går på konsert och lyssnar (känner vibrationerna i kroppen) på musik och recenserar sina upplevelser.
  • En grupp rullstolsburna ser en dansföreställning och recenserar sina upplevelser.
  • En grupp dyslektiker går på museum och recenserar utställningstexter.

Deltagarna sammanställer därefter sina upplevelser. De intervjuar också en av skådespelarna, en tonsättare och en musiker, en dansare och en utställningskoordinator för att ta reda på hur de upplever att deras publik inte ser, hör eller kan läsa långa texter. Intervjuerna videofilmas.

Projektet avslutas med att recensionerna sammanställs i en digital skrift i pdf-format och Daisy. Denna handbok kan sedan inspirera kulturanordnare och intressenter som inte deltagit i just det här projektet.

Vill du veta mer om projektet Vad är en konstupplevelse? Kontakta Susanna Laurin
susanna.laurin@stiftelsenfunka.se 
08-555 770 61