Stiftelsen Funka

Stiftelsen Funkas syfte är att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv. Stiftelsen delar inte ut bidrag.

Stiftelsen Funka är instiftad av Funka Nu AB. Vi driver projekt för att förändra världen för personer med funktionsnedsättning och personer i dessas närhet. Vi tror på egenmakt, individens rätt att bestämma över sitt eget liv och att väl upplysta konsumenter kan göra stor skillnad.

Funkaportalen

Stiftelsen Funka driver en webbportal för funktionsnedsatta i vid bemärkelse.

Projekt som är öppna för partners

Vi söker partners och finansiärer. I samarbete med myndigheter och kommuner samt handikappförbund ligger Stiftelsen Funka i startgroparna för ett par projekt inom kultur och mänskliga relationer

Begriplig samhällsinformation

Under 2009 genomförde Stiftelsen Funka i samarbete med ett antal myndigheter och kommuner samt funktionshinderorganisationer ett projekt för att testa modellen för hur samhällsinformation kan göras begriplig.