Stiftelsen Funka

Stiftelsen Funkas syfte är att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv. Stiftelsen delar inte ut bidrag.

Stiftelsen Funka är instiftad av Funka Nu AB. Vi driver projekt för att förändra världen för personer med funktionsnedsättning och personer i dessas närhet. Vi tror på egenmakt, individens rätt att bestämma över sitt eget liv och att väl upplysta konsumenter kan göra stor skillnad.

Att involvera användare

Tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer ska Stiftelsen Funka bidra till att personer med funktionsnedsättning får chansen att delta i produktutveckling. Nordiskt Välfärdscenter finansierar ett nytt forskningsprojekt.

Det är dags att involvera användarna!

Personer med funktionsnedsättning bidrar till att göra världen till en bättre plats genom att erbjuda sin tid, kunskap och erfarenhet till företag och forskningsinstitutioner. När man involverar personer med funktionsnedsättning i att hitta nya lösningar, ställa krav och genomföra användartester så kommer resultatet i slutändan att bli mycket bättre för alla.

Involvera användarna - workshop

Den 27 januari anordnar Stiftelsen Funka tillsammans med norska och finska funktionshinderorganisationer en online workshop om användarinvolvering. Workshopen är en del av forskningsprojektet Involvera användarna och nu vill vi involvera dig!

Projekt som är öppna för partners

Vi söker partners och finansiärer. I samarbete med myndigheter och kommuner samt handikappförbund ligger Stiftelsen Funka i startgroparna för ett par projekt inom kultur och mänskliga relationer

Begriplig samhällsinformation

Stiftelsen Funka drev projektet i samarbete med ett antal myndigheter och kommuner samt funktionshinderorganisationer ett projekt för att testa modellen för hur samhällsinformation kan göras begriplig.

Funkaportalen

Stiftelsen Funka driver en webbportal för funktionsnedsatta i vid bemärkelse.