Om Stiftelsen

Stiftelsen Funkas syfte är att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv. Stiftelsen delar inte ut bidrag.

Stiftelsen Funka är instiftad av Funka Nu AB. Därmed kan man säga att cirkeln är sluten. Historien om Funka började som ett ideellt projekt med syfte att sprida kunskap om funktionsnedsatta. Ett bolag utvecklades så småningom ur detta projekt och en ny marknad kunde skönjas – att sälja tjänster kring digital tillgänglighet till offentlig sektor.

Nu kan bolaget Funka se tillbaka på många framgångsrika år och en stor kundkrets som även innefattar näringslivet. Genom att bilda en stiftelse med syfte att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv hoppas vi på att fortsätta bidra konkret och direkt till en bättre värld.