Begriplig samhällsinformation

Stiftelsen Funka drev projektet i samarbete med ett antal myndigheter och kommuner samt funktionshinderorganisationer ett projekt för att testa modellen för hur samhällsinformation kan göras begriplig.

En fjärdedel av den vuxna befolkningen har svårt att läsa och förstå en artikel i en svensk dagstidning. När dåvarande Premiepensionsmyndigheten lät testa hur många vuxna som förstod informationen i de orangea kuverten så visade det sig att 45 procent av dem som brukar öppna kuverten inte förstod innehållet.

Många upplever det som svårt att förstå den information som skapas av myndigheter. Våra egna undersökningar visar att personer med vissa funktionsnedsättningar har ännu svårare att förstå information från myndigheter.

Funka Nu AB genomförde under våren 2005 en undersökning för att utvärdera hur så kallade lättlästa texter fungerar på webben. Undersökningen visade att det finns stora problem med lättläst-konceptet. För att verkligen göra samhällsinformation på webben begriplig för alla så krävs andra lösningar. I undersökningen presenterades en tänkbar modell för begriplig samhällsinformation.

Projekt Begriplig samhällsinformation, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om projektet, kontakta Susanna Laurin
susanna.laurin@stiftelsenfunka.se 
08-555 770 61