Så här funkar webben

Stiftelsen Funka drev projektet Så här funkar webben med finansiering från Internetfonden.SE. Projektet tog fram material till en interaktiv utbildning om webben - på webben och testade denna på ett antal testpersoner.

Webben ger oanade möjligheter för personer med och utan funktionsnedsättning att ta till sig information och utföra tjänster. Men trots att många uppger att webben är deras föredragna kanal är det fortfarande en hel del personer med funktionsnedsättning som inte upplever att webben fungerar som den borde.

Vi ser i vår absoluta närhet ofta exempel på att många som använder datahjälpmedel saknar relevant utbildning om vad som krävs för att hjälpmedlen ska funka bra på webben.

Vill du veta mer om projektet, kontakta Susanna Laurin
susanna.laurin@stiftelsenfunka.se 
08-555 770 61