Mellan raderna

Stiftelsen Funka drev projektet tillsammans med ett antal ideella organisationer i de olika nordiska länderna projektet Mellan raderna med finansiering från Nordiskt Välfärdscenter, NVC.

Bakgrunden till projektet är de svårigheter som många personer med läs- och skrivsvårigheter har att få hjälpmedel i arbetslivet. Genom att studera hur man löst detta med hjälpmedelsförsörjning i olika länder undersöker projektet till vad som fungerar bäst för den enskilde individen

Vill du veta mer om projektet, kontakta Susanna Laurin
susanna.laurin@stiftelsenfunka.se 
08-555 770 61